Persoonlijke coaching voor medewerkers en leidinggevenden

‘Als ik in dat overleg zit, spreek ik me niet uit. Terwijl ik het wel wil.’

‘Ik moet mijn grenzen beter bewaken, maar dat vind ik heel lastig.’

‘Ik wil als leider ergens voor staan, maar ik twijfel vaak wat wijsheid is.’

‘Hoe kan ik zeggen wat ik vind, zonder collega’s voor het hoofd te stoten?’

‘Als ik in dat overleg zit, spreek ik me niet uit. Terwijl ik het wel wil.'
‘Ik moet mijn grenzen beter bewaken, maar dat vind ik heel lastig.’
‘Ik wil als leider ergens voor staan, maar ik twijfel vaak wat wijsheid is.’
‘Hoe kan ik zeggen wat ik vind, zonder collega’s voor het hoofd te stoten?’

Iedereen loopt in zijn werk tegen dit soort vragen aan. In persoonlijke coaching onderzoek je jouw aandeel in de situatie. Dat vraagt een ander soort gesprek met jezelf dan je tot op dat moment hebt gevoerd. Zo krijg je invloed terug, verander je je gedrag en daarmee de situatie. Je gaat meer rust en effectiviteit ervaren. In jezelf en in de samenwerking met anderen.

Wat gaan we doen?
In een serie gesprekken onderzoeken we samen wat je graag wilt bereiken. We kijken naar wat je in de weg staat, welke kwaliteiten je kunt inzetten en hoe je concrete stappen zet. Een traject omvat vaak 6-7 gesprekken over een looptijd van een aantal maanden. Tussen de afspraken werk je aan je doel en kom je daar steeds dichterbij.

Hoe werk ik?
Cliënten typeren mij als mild en tegelijkertijd direct. Ze voelen zich snel op hun gemak, waardoor we kunnen werken aan waar het echt om gaat. Ik stel je vragen, spiegel je en geef je handvatten. Het start altijd met een kosteloze en vrijblijvende kennismaking om te zien of het klikt en te verkennen waarmee ik je kan helpen.

Teamontwikkeling

‘Mijn teamleden willen aandacht besteden aan feedback geven. Ik weet niet goed hoe.’
‘We willen graag anders werken, maar lijken vast te zitten in een patroon.’
‘We werken samen, maar dat verdient aandacht. Het is tijd voor een heisessie.’

Jullie willen verandering, maar in de waan van de dag lukt dat niet. Het ontbreekt wellicht aan kennis, aan ruimte of aan moed. Iedereen kan van tijd tot tijd een (stevig) zetje gebruiken. Ik help jullie even stil te staan, zodat je kunt versnellen. Of de eerste stap te zetten, zodat het makkelijker wordt. Of om jullie uit te spreken, zodat je weer kunt verbinden met jullie doelen, met jullie omgeving en met elkaar.

Wat gaan we doen
Mijn aanbod hangt af van jullie vraag. Vaak omvat het één of meer bijeenkomsten met het team die ik in overleg voorbereid en/of begeleid. Maar ik kijk altijd naar jullie proces. Jullie krijgen concrete handvatten die jullie helpen om met elkaar in gesprek te gaan en jullie doel te bereiken. Of dat nu gaat om uitwisselen, nieuw gedrag laten zien of tot afspraken komen. Ik help jullie het gesprek te starten, samen te leren en aandacht te geven aan hoe het beklijft.

Hoe werk ik?
Hoewel vragen vaak herkenbaar zijn, geloof ik niet in standaardoplossingen. Daarom ga ik eerst met jullie in gesprek en bepalen we in overleg welke interventie(s) het beste passen. Ik creëer een veilige setting, waarin zo nodig ruimte is om de onderstroom te benutten. Zodat elke sessie of training onderdeel is van de route die jullie samen lopen. Een vrijblijvende kennismaking en een intake gaan altijd vooraf aan een voorstel.

‘Mijn teamleden willen aandacht besteden aan feedback geven. Ik weet niet goed hoe.’

‘We willen graag anders werken, maar lijken vast te zitten in een patroon.’

‘We werken samen, maar dat verdient aandacht. Het is tijd voor een heisessie.’

Leiderschaps-
ontwikkeling

‘Ons werk vraagt een ander type leiderschap. Daar willen we met elkaar concreet mee aan de slag.’

‘Ik zoek iemand met wie ik kan sparren over de opgave waar ik als leidinggevende voor sta.’

‘We willen onze leidinggevenden meer houvast bieden op het gebied van gespreksvoering en sociale veiligheid.’

‘Hoe bevorderen we eigenaarschap binnen teams of onder leidinggevenden?’

‘Ons werk vraagt een ander type leiderschap. Daar willen we met elkaar concreet mee aan de slag.’
‘Ik zoek iemand met wie ik kan sparren over de opgave waar ik als leidinggevende voor sta.’
‘We willen onze leidinggevenden meer houvast bieden op het gebied van gespreksvoering en sociale veiligheid.’
‘Hoe bevorderen we eigenaarschap binnen teams of onder leidinggevenden?’

Ik geloof dat leiderschap een essentiële voorwaarde is om de uitdagingen waar veel organisaties voor staan het hoofd te bieden. Denk aan werkdruk, sociale veiligheid en inclusie. Daar effectief mee omgaan vraagt leiderschap van elke medewerker, niet alleen van leidinggevenden. Samen geef je werkcultuur vorm. Geen leiderschap met een grote ‘L’, maar in dagelijks handelen en interactie.

Wat kan ik doen?
Op verschillende manieren draag ik bij aan de ontwikkeling van leiderschap in organisaties. Ik werk daarbij zowel individueel als met groepen:

  • intervisiebegeleiding: aan de hand van eigen casuïstiek help ik medewerkers of leidinggevenden eigenaarschap en handelingspersectief terug te vinden en tegelijk hun communicatie- en leiderschapsvaardigheden te vergroten; na een eerste introductie leer ik de groep intervisie zelfstandig in te zetten.
  • training: bijvoorbeeld aan leidinggevenden op een specificiek thema zoals het versterken van het gespreksklimaat in hun team.
  • begeleiding: van bijvoorbeeld leidinggevenden en MT bij het ontwikkelen en concreet maken van gezamenlijk leiderschap in de organisatie
  • advisering: als sparringspartner adviseer ik op procesniveau, bijvoorbeeld aan nieuwe leidinggevenden of bij complexere situaties. Ik help bijeenkomsten voorbereiden; ook kan ik een rol in de begeleiding op me nemen.


Hoe werk ik?

Ik denk graag mee welke interventies passend zijn in jullie situatie en context. Natuurlijk heb ik modellen en werkvormen om mee aan de slag te gaan, maar ik werk indien gewenst met kaders vanuit de organisatie zelf. Reflectie, leren van en met elkaar en vertrouwen zijn belangrijk in mijn aanpak, zowel richting deelnemers als opdrachtgever.

Ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Of wil je eens vrijblijvend sparren?

Neem contact met me op:
Atque favicon
KVK 90061071
Bank NL24 KNAB0613242106
©2024
KVK 90061071
Bank NL24 KNAB0613242106
KVK 90061071 | Bank NL24 KNAB0613242106 | Privacy
© Atque coaching en advies, 2024
KVK 90061071
Bank NL24 KNAB0613242106
KVK 90061071
Bank NL24 KNAB0613242106
© 2024
KVK 90061071
Bank NL24 KNAB0613242106
© 2024